معرفی مدیران

 • دکتر حمید حاجی غفاری
  دکتر حمید حاجی غفاری

  سمت: مدیرعامل

  تلفن تماس: 88337696 (9821+)

  ایمیل:

 • محمدرضا طاهری امین
  محمدرضا طاهری امین

  سمت: رئیس هیات مدیره

  تلفن تماس: 02188337699

  ایمیل: amin.1966@yahoo.com