نمایندگی ایران پارافین در کشور ترکیه

نمایندگی ایران پارافین در کشور ترکیه

نمایندگی ایران پارافین در کشور ترکیه

Mahmutbey mahallesi, 2430 Sokak, No. 142. Bağcılar / İstanbul.
Güneşli Vergi Dairesi V.No: 5270883440
Mersis No: 0527 0883 4400 0001
Tel: 0530 285 18 01
تاریخ درج: 1398/03/10