واحد تولید

با داشتن تکنسین های مجرب و با استفاده از مواد اولیه مرغوب تحت نظر کارشناسان فنی و کنترل کیفیت مستقر در کارخانه ، کیفیت مطلوب محصولات خود را حفظ نموده است