روغن حل شونده (آب صابون)

موارد کاربرد: تراشکاری

بسته بندی: بشکه - تانکرویژگی های محصول