پارافین جامد سنگین H13

دریافت کاتالوگ

موارد کاربرد: لوازم آرایشی و بهداشتی - قالب سازی - مجسمه سازی - شمع سازی - صنعت چاپ و بسته بندی و . . .

بسته بندی: کارتنویژگی های محصول

 ویژگی ها
 نتیجه آزمون
 روش آزمون
رنگ
-
-
 نقطه ریزش (ºC)
67 - 65
ASTM D127
 درصد روغن (%)
 3 - 1
ASTM D721
درجه اشتعال (ºC)  200 - 220 ASTM D92