پارافین جامد سنگین H35

دریافت کاتالوگ

موارد کاربرد: لوازم آرایشی و بهداشتی - قالب سازی - مجسمه سازی - شمع سازی - صنعت چاپ و بسته بندی و . . .

بسته بندی: کارتن - 24kgویژگی های محصول

 ویژگی ها
 نتیجه آزمون
 روش آزمون
رنگ
-
-
 نقطه ریزش (ºC)
64 - 62
ASTM D127
 درصد روغن (%)
 5 - 3
ASTM D721
درجه اشتعال (ºC)  200 - 220 ASTM D92