پارافین جامد L12

دریافت کاتالوگ

موارد کاربرد: لوازم آرایشی و بهداشتی - قالب سازی - مجسمه سازی - شمع سازی - صنعت چاپ و بسته بندی و . . .

بسته بندی: کارتن - 24kgویژگی های محصول

 ویژگی ها
 نتیجه آزمون
 روش آزمون
رنگ
-
-
 نقطه ریزش (ºC)
60 - 58
ASTM D127
 درصد روغن (%)
 2 - 1
ASTM D721
درجه اشتعال (ºC) 220 - 200 ASTM D92