پارافین جامد L51

دریافت کاتالوگ

موارد کاربرد: لوازم آرایشی و بهداشتی - قالب سازی - مجسمه سازی - شمع سازی - صنعت چاپ و بسته بندی و . . .

بسته بندی: کارتن - 24 کیلوگرمیویژگی های محصول

 ویژگی ها
 نتیجه آزمون
 روش آزمون
رنگ 
-

 نقطه ریزش (ºC)
62 - 60
ASTM D 127 
 درصد روغن (%)
 1 - 0.5
ASTM D 721 
درجه اشتعال (ºC) 220 - 200 ASTM D 92