گریس

موارد کاربرد: صنعتی

بسته بندی: بشکهویژگی های محصول

این محصول در حال حاضر توسط بخش تحقیق و توسعه شرکت تحت آزمایش می باشد و برای فروش و عرضه عمومی در دسترس نیست .