واحد تحقیق و توسعه

با داشتن متخصصین مجرب و کارآزموده و آزمایشگاه تخصصی در محل کارخانه به طور پیوسته در حال بروز رسانی و افزایش گستره محصولات شرکت توام با افزایش کیفیت این محصولات می باشد