واحد فروش

واحد فروش این شرکت متشکل از متخصصین فروش و بازاریابی از ساعت 8:30 صبح تا 5:00 بعدازظهر جوابگوی مشتریان محترم جهت راهنمایی و قبول سفارش می باشد